Tento počítačový IT slovník poskytuje výkladový seznam nejčastěji používaných termínů a zkratek. Každý termín je popsán v krátkém a srozumitelném vysvětlení, které pomůže uživatelům lépe porozumět a orientovat se v této technicky náročné oblasti. Slovník je seřazen abecedně a zahrnuje široké spektrum pojmů od procesoru až po programy.
clonet computers

C

- jazyk C je stále velmi populární jazyk pro vývoj softwaru a systémů. Byl vyvinut v roce 1972 a stále se používá v mnoha oblastech včetně operačních systémů, vestavěných systémů a dalších aplikací.

Cache

- Cache je rychlá paměť používaná k ukládání často používaných dat. Cachování může výrazně zlepšit výkon systému tím, že se snižuje potřeba opakovaného čtení dat ze vzdálenějších zdrojů, jako jsou pevné disky nebo sítě.

Chipset

- Chipset - Skupina integrovaných obvodů na základní desce, které řídí komunikaci mezi různými komponenty počítače, jako jsou procesor, paměť, periferie a další.

Cloud computing

- Cloud computing je model poskytování služeb přes internet, který umožňuje uživatelům přistupovat k výpočetním zdrojům a datům prostřednictvím sítě. Cloud computing zahrnuje mnoho služeb, jako jsou virtuální servery, úložiště dat, platformy pro vývoj aplikací a další.

CMOS

- CMOS - Zkratka pro Complementary Metal-Oxide-Semiconductor. CMOS je typ polovodičového materiálu, který se používá v počítačových obvodech. CMOS se také používá k označení malé oblasti paměti na základní desce, kde jsou uložena nastavení BIOSu a další informace o počítači.

Code

- Code se v informatice používá jako zkratka pro programování, tj. proces tvorby software. Code zahrnuje psaní zdrojových kódů, testování a opravu chyb v software, a vytváření dokumentace pro software.

Compiler

- Compiler je programovací nástroj, který převádí zdrojový kód napsaný v programovacím jazyce na strojový kód, který může být spuštěn na počítači. Compiler provádí řadu procesů, včetně lexikální analýzy, syntaktické analýzy, optimalizace kódu a generování strojového kódu.

CPU

- CPU (Central Processing Unit) je hlavní výpočetní jednotka v počítači, která provádí všechny výpočty a instrukce. CPU se skládá z řady logických obvodů, které řídí tok dat v počítači.

CSS

- CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk používaný pro popis vizuálního vzhledu webových stránek. CSS se používá pro definování vzhledu textu, obrázků, tlačítek a dalších prvků na webové stránce. CSS umožňuje oddělení vizuální prezentace od obsahu webové stránky.

Cybersecurity

- Cybersecurity se zabývá ochranou počítačových systémů, sítí a dat před útoky, krádežemi a poškozením. Cybersecurity zahrnuje mnoho oblastí, včetně šifrování dat, firewally, antivirové ochrany a vzdělávání uživatelů ohledně bezpečnosti.
Přejít nahoru