Tento počítačový IT slovník poskytuje výkladový seznam nejčastěji používaných termínů a zkratek. Každý termín je popsán v krátkém a srozumitelném vysvětlení, které pomůže uživatelům lépe porozumět a orientovat se v této technicky náročné oblasti. Slovník je seřazen abecedně a zahrnuje široké spektrum pojmů od procesoru až po programy.
clonet computers

R

- R je statistický programovací jazyk a prostředí pro výpočty a vizualizace dat. Je hojně používán v akademickém prostředí a v oblasti datové analýzy a strojového učení.

RAID

- Redundant Array of Independent Disks, česky zbytečný pole nezávislých disků, je technologie umožňující spojení více fyzických disků do logického celku za účelem zajištění vyšší spolehlivosti a výkonu při práci s daty.

RAM

- RAM (Random Access Memory) je typ počítačové paměti používané pro ukládání dat a programů, se kterými pracuje počítač v reálném čase. RAM je dočasná paměť, která se vyprazdňuje při vypnutí počítače. RAM umožňuje rychlý přístup k datům a programům a ovlivňuje výkon počítače.

ROM

- Read-Only Memory, česky paměť pouze pro čtení, je typ počítačové paměti, která obsahuje pevně uložené instrukce a data a není možné je měnit. ROM se používá například pro ukládání firmware a operačního systému.

Ruby

- Dynamický, vysokoúrovňový programovací jazyk s důrazem na jednoduchost a produktivitu. Používá se pro tvorbu webových aplikací a dalších projektů.
Přejít nahoru