Tento počítačový IT slovník poskytuje výkladový seznam nejčastěji používaných termínů a zkratek. Každý termín je popsán v krátkém a srozumitelném vysvětlení, které pomůže uživatelům lépe porozumět a orientovat se v této technicky náročné oblasti. Slovník je seřazen abecedně a zahrnuje široké spektrum pojmů od procesoru až po programy.
clonet computers

Object-oriented programming (OOP)

- Programovací paradigma, které se zaměřuje na objekty a jejich interakce. OOP se často používá pro vytváření složitých aplikací a usnadňuje jejich údržbu a rozšíření.

OCR

- Optical Character Recognition, tedy optické rozpoznávání znaků. Jedná se o technologii, která umožňuje převést tištěný text nebo ručně psaný text na digitální formát.

OpenGL

- Open Graphics Library, tedy knihovna grafických funkcí pro programování počítačových her a grafických aplikací. OpenGL je multiplatformní

Operační systém

- Operating System (Operační systém) je základní software, který řídí a spravuje hardware a další software v počítači. Operační systém poskytuje uživatelům základní funkce, jako jsou správa souborů, připojení k internetu a spouštění aplikací. Příklady operačních systémů zahrnují Windows, MacOS a Linux.
Přejít nahoru