Tento počítačový IT slovník poskytuje výkladový seznam nejčastěji používaných termínů a zkratek. Každý termín je popsán v krátkém a srozumitelném vysvětlení, které pomůže uživatelům lépe porozumět a orientovat se v této technicky náročné oblasti. Slovník je seřazen abecedně a zahrnuje široké spektrum pojmů od procesoru až po programy.
clonet computers

TCP/IP

- Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Sada protokolů používaných pro přenos dat přes Internet. TCP zajistí, aby data byla doručena bez chyb a v pořadí, zatímco IP se stará o přenos dat přes sítě různých typů.

TLS

- Transport Layer Security. Kryptografický protokol používaný pro zabezpečení internetové komunikace, například pro ochranu přenosu citlivých informací jako jsou hesla nebo finanční transakce.

TypeScript

- TypeScript je open source programovací jazyk vyvinutý společností Microsoft. Je to nadstavba jazyka JavaScript, která přidává statické typování a další funkce, které usnadňují psaní a údržbu velkých JavaScriptových kódů.
Přejít nahoru