Tento počítačový IT slovník poskytuje výkladový seznam nejčastěji používaných termínů a zkratek. Každý termín je popsán v krátkém a srozumitelném vysvětlení, které pomůže uživatelům lépe porozumět a orientovat se v této technicky náročné oblasti. Slovník je seřazen abecedně a zahrnuje široké spektrum pojmů od procesoru až po programy.
clonet computers

Eclipse

- integrované vývojové prostředí pro vývoj aplikací v Javě a dalších jazycích.

Editor kódu

- Je aplikace určená k úpravě kódu psaného v různých programovacích jazycích. Editor kódu může poskytovat různé funkce, jako jsou zvýrazňování syntaxe, automatické doplňování kódu a debugování.

Electron

- open-source framework pro vytváření desktopových aplikací pomocí webových technologií jako HTML, CSS a JavaScript.

Encryption

- Encryption je proces zabezpečení dat tak, aby byla chráněna před neoprávněným přístupem nebo zneužitím. Při použití šifrování jsou data zakódována tak, aby byla nesrozumitelná, pokud nemá uživatel přístup k klíči pro dešifrování dat.

Entity Framework

- framework pro práci s relačními databázemi v .NET frameworku

Ethernet

- Ethernet - Standard pro síťové připojení, který umožňuje přenos dat mezi počítači v síti. Ethernet může být provozován přes kabelové nebo bezdrátové připojení.

Externí pevný disk

- Externí pevný disk - Pevný disk, který je uložen v externím pouzdře a může být připojen k počítači pomocí USB, Thunderbolt nebo jiného rozhraní. Externí pevný disk poskytuje uživateli možnost snadno přenášet a zálohovat soubory a data.
Přejít nahoru