Tento počítačový IT slovník poskytuje výkladový seznam nejčastěji používaných termínů a zkratek. Každý termín je popsán v krátkém a srozumitelném vysvětlení, které pomůže uživatelům lépe porozumět a orientovat se v této technicky náročné oblasti. Slovník je seřazen abecedně a zahrnuje široké spektrum pojmů od procesoru až po programy.
clonet computers

Adresní prostor

- Adresní prostor se v informatice používá k označení rozsahu paměti, kterou může program využívat. Každý proces má přidělen svůj vlastní adresní prostor, který mu umožňuje přistupovat ke svým datům a instrukcím.

AI

- AI (Artificial Intelligence), neboli umělá inteligence, je oblast informatiky, která se zabývá vývojem algoritmů a technologií pro vytváření inteligentních systémů, které dokáží přemýšlet, učit se a rozhodovat jako lidé. AI zahrnuje mnoho oblastí, jako je strojové učení, přirozené jazykové zpracování, robotika a další. Cílem AI je vytvořit inteligentní systémy, které mohou řešit složité úkoly a problémy, které jsou pro lidskou inteligenci obtížné. AI má široké uplatnění v mnoha oblastech, jako jsou autonomní vozidla, zdravotnictví, finance, průmysl a další.

Aktivní chlazení

- Aktivní chlazení - Technologie chlazení, při které jsou využívány ventilátory nebo čerpadla na ochlazování elektronických součástek v počítači. Aktivní chlazení se často používá u výkonných procesorů nebo grafických karet, kde je vyšší produkce tepla.

Antivirový software

- Antivirový software je software, který slouží k ochraně počítače před viry a jinými škodlivými programy. Tento druh software monitoruje počítačový systém a snaží se odhalit a odstranit viry a jiné nebezpečné programy.

API

- API, neboli Application Programming Interface, je soubor definic, protokolů a nástrojů pro vytváření softwarových aplikací. API poskytuje programátorům přístup k různým funkcím operačního systému nebo jiných programů, aby mohli vytvářet aplikace, které využívají tyto funkce.

Aplikační software

- Aplikační software je software, který je určen k tomu, aby splňoval specifické požadavky uživatele. Jeho cílem je poskytnout uživateli řešení pro určitý úkol, jako například úpravu textových dokumentů nebo správu firemních dat.

Aritmeticko-logická jednotka

- Aritmeticko-logická jednotka (ALU) je část procesoru, která provádí aritmetické a logické operace. ALU provádí sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel, stejně jako operace jako jsou AND, OR a NOT.

ASCII

- ASCII je zkratka pro American Standard Code for Information Interchange a představuje standardizovanou sadu znaků, které jsou používány pro reprezentaci textu v počítačových systémech. ASCII kóduje každý znak pomocí 7 bitů.

Asymetrická šifrovací metoda

- Asymetrická šifrovací metoda je metoda šifrování, která používá dva odlišné klíče - veřejný a soukromý. Veřejný klíč se používá k šifrování zprávy a soukromý klíč k dešifrování zprávy. Asymetrické šifrování se často používá pro zabezpečení komunikace mezi uživateli na internetu.

ATX

- ATX - Standard pro základní desky a zdroje napájení, který byl vytvořen firmou Intel. ATX specifikuje rozměry, umístění konektorů a další vlastnosti základních desek a zdrojů napájení.
1 2 3 13
Přejít nahoru