Tento počítačový IT slovník poskytuje výkladový seznam nejčastěji používaných termínů a zkratek. Každý termín je popsán v krátkém a srozumitelném vysvětlení, které pomůže uživatelům lépe porozumět a orientovat se v této technicky náročné oblasti. Slovník je seřazen abecedně a zahrnuje široké spektrum pojmů od procesoru až po programy.
clonet computers

Hard disk drive (HDD)

- Hard disk drive (HDD) - Pevný disk, který se používá k ukládání dat v počítačích a dalších zařízeních. HDD je složen z jednoho nebo více kotoučů s magnetickým povrchem, kde jsou data uložena. Pevné disky jsou stále velmi běžným úložištěm v počítačích, i když začínají být nahrazovány rychlejšími a spolehlivějšími SSD.

Hardware

- Počítačový hardware se v informatice používá pro označení fyzických komponentů počítače, které jsou většinou tvořeny elektronickými součástkami. Hardware je tedy výpočetní technika jako taková, která se skládá z několika základních částí, jako jsou procesor, paměť, pevný disk, zdroj napájení, základní deska, grafická karta a další. Hardware tvoří základní stavební kameny počítače a určuje jeho výkon, rychlost a spolehlivost. Hardware může být aktualizován nebo vylepšen pomocí přídavných komponent, jako jsou například grafické karty, zvukové karty, nebo další externí zařízení.

HDMI

- HDMI - High-Definition Multimedia Interface - rozhraní pro přenos digitálního obrazu a zvuku mezi zařízeními.

Heat sink

- Heat sink - Hardware, který se používá ke snížení teploty procesoru nebo jiných součástí počítače. Heat sink může být pasivní nebo aktivní (s větrákem), a umožňuje odvodit teplo z procesoru, aby se zabránilo jeho přehřátí.

Hibernate

- open-source framework pro práci s relačními databázemi v Javě

HTML

- HTML (Hypertext Markup Language) je základní programovací jazyk používaný pro vytváření webových stránek. HTML používá značky a atributy pro strukturování a formátování textu, obrázků a dalších prvků na webové stránce.

HTTP

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol používaný pro přenos dat mezi webovými servery a webovými prohlížeči. HTTP definuje způsob, jakým webové servery poskytují informace a jakým způsobem jsou tyto informace přijímány a zobrazovány uživateli.
Přejít nahoru