Tento počítačový IT slovník poskytuje výkladový seznam nejčastěji používaných termínů a zkratek. Každý termín je popsán v krátkém a srozumitelném vysvětlení, které pomůže uživatelům lépe porozumět a orientovat se v této technicky náročné oblasti. Slovník je seřazen abecedně a zahrnuje široké spektrum pojmů od procesoru až po programy.
clonet computers

Napájecí zdroj

- Napájecí zdroj - Hardware, který poskytuje elektrický proud pro všechny součásti počítače. Napájecí zdroj může být interní nebo externí, a musí být dostatečně silný, aby zajistil správnou funkci všech součástí počítače.

NAS

- Network-Attached Storage, tedy síťové úložiště. Jedná se o zařízení, které umožňuje ukládání dat na síťové úrovni, takže mohou být snadno sdíleny mezi více uživateli v síti.

NET

- Softwareový framework vyvinutý společností Microsoft. Obsahuje mnoho knihoven a nástrojů, které usnadňují vývoj aplikací pro Windows, webové aplikace a další platformy.

Network

- Network (síť) je skupina počítačů a dalších zařízení, jako jsou tiskárny a modemy, které jsou propojeny pomocí hardwaru a softwaru, aby mohly spolupracovat a komunikovat. Sítě mohou být navrženy pro různé účely, jako je sdílení souborů a periferií, přístup k internetu nebo komunikace mezi lidmi.

NFC

- Near Field Communication, tedy technologie umožňující bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti. Využívá se především pro bezdotykové platby, přenos dat mezi zařízeními a další účely.

NIC

- Network Interface Card, česky síťová karta, je hardware, který se používá pro připojení zařízení k počítačové síti.
Přejít nahoru