Tento počítačový IT slovník poskytuje výkladový seznam nejčastěji používaných termínů a zkratek. Každý termín je popsán v krátkém a srozumitelném vysvětlení, které pomůže uživatelům lépe porozumět a orientovat se v této technicky náročné oblasti. Slovník je seřazen abecedně a zahrnuje široké spektrum pojmů od procesoru až po programy.
clonet computers

Back-end

- Back-end je část softwarového systému, která se stará o zpracování dat, komunikaci s databází a poskytování výsledků front-endu. Back-end se obvykle skládá z řady služeb a aplikací, které běží na serveru.

Bandwidth

- Bandwidth je množství dat, která mohou být přenesena počítačovou sítí v daném časovém období. Bandwidth se měří v jednotkách bitů za sekundu (bps) nebo v jejich násobcích, jako jsou kilobity za sekundu (kbps) nebo megabity za sekundu (Mbps).

Barevná hloubka

- Barevná hloubka - Počet bitů použitých k vyjádření barevného odstínu v obrazovém souboru. Čím větší barevná hloubka, tím větší počet barev může být zobrazen na obrazovce.

BIOS

- BIOS (Basic Input/Output System) je firmware umístěný na základní desce počítače, který je zodpovědný za základní komunikaci mezi hardwarem a operačním systémem. BIOS provádí POST (Power-On Self-Test) a inicializuje hardware počítače, před tím než se operační systém načte.

Bit

- Bit je základní jednotkou informace v počítačových systémech. Bit může mít dvě hodnoty - 0 nebo 1 - a používá se k reprezentaci informace v digitální podobě. Větší jednotky informace, jako jsou bajty nebo kilobajty, se odvozují z bitů.

Bluetooth

- Bluetooth je bezdrátová technologie, která umožňuje vzdálenou komunikaci mezi zařízeními. Bluetooth se používá k přenosu dat mezi mobilními zařízeními, sluchátky, reproduktory a dalšími zařízeními. Bluetooth používá krátké vlny radiového signálu pro komunikaci.

Bug

- Bug je chyba v softwaru, která vede k nežádoucímu chování. Buggy software může způsobit pády aplikací, ztrátu dat a další problémy. Vývojáři se snaží najít a odstranit chyby během procesu vývoje softwaru, ale mohou se objevit i po vydání produktu.

Byte

- Byte je základní jednotkou informace v počítačových systémech, která obvykle představuje osm bitů. Byte se používá k reprezentaci znaků v textových souborech a kódování čísel a jiných informací. Větší jednotky informace, jako jsou kilobajty nebo megabajty, se odvozují z bytů.

Bytecode

- Je instrukční sada, kterou používají virtuální stroje jako Java Virtual Machine (JVM) k interpretaci kódu psaného v jazyce Java. Bytecode je mezikrok mezi kódem psaným v jazyce Java a nativním kódem, který běží na dané platformě.

C

- jazyk C je stále velmi populární jazyk pro vývoj softwaru a systémů. Byl vyvinut v roce 1972 a stále se používá v mnoha oblastech včetně operačních systémů, vestavěných systémů a dalších aplikací.
1 2 3 4 13
Přejít nahoru