Tento počítačový IT slovník poskytuje výkladový seznam nejčastěji používaných termínů a zkratek. Každý termín je popsán v krátkém a srozumitelném vysvětlení, které pomůže uživatelům lépe porozumět a orientovat se v této technicky náročné oblasti. Slovník je seřazen abecedně a zahrnuje široké spektrum pojmů od procesoru až po programy.
clonet computers

Debugging

- Debugging je proces hledání a opravy chyb v softwaru. Tento proces může být velmi náročný a časově náročný, protože chyby mohou být způsobeny mnoha faktory a mohou být obtížné najít. Vývojáři používají různé nástroje a techniky pro debugging, jako jsou ladící programy, záznamování a sledování chyb a testování

Dedikovaná grafická karta

- Dedikovaná grafická karta - Grafická karta, která je určena pouze pro výpočty grafiky a 3D renderování. Dedikovaná grafická karta má vlastní paměť.

Diskový řadič

- Diskový řadič - Hardware, který řídí přístup k datům na pevném disku nebo jiných úložištích v počítači. Diskové řadiče mohou být integrovány na základní desku nebo mohou být samostatné karty.

DNS

- DNS (Domain Name System) je hierarchický systém, který překládá doménová jména, jako je například www.clonet.cz, na IP adresy, které počítače používají pro připojení k internetu. DNS je kritickou složkou fungování internetu a umožňuje uživatelům přístup k webovým stránkám a dalším internetovým službám.

Dual-channel

- Dual-channel - Technologie umožňující zvýšení výkonu paměti tím, že jsou dvě paměťové moduly používány současně a pracují paralelně. Dual-channel se používá především u výkonnějších počítačů, jako jsou herní nebo pracovní stanice.

Eclipse

- integrované vývojové prostředí pro vývoj aplikací v Javě a dalších jazycích.

Editor kódu

- Je aplikace určená k úpravě kódu psaného v různých programovacích jazycích. Editor kódu může poskytovat různé funkce, jako jsou zvýrazňování syntaxe, automatické doplňování kódu a debugování.

Electron

- open-source framework pro vytváření desktopových aplikací pomocí webových technologií jako HTML, CSS a JavaScript.

Encryption

- Encryption je proces zabezpečení dat tak, aby byla chráněna před neoprávněným přístupem nebo zneužitím. Při použití šifrování jsou data zakódována tak, aby byla nesrozumitelná, pokud nemá uživatel přístup k klíči pro dešifrování dat.

Entity Framework

- framework pro práci s relačními databázemi v .NET frameworku
1 2 3 4 5 6 13
Přejít nahoru