Tento počítačový IT slovník poskytuje výkladový seznam nejčastěji používaných termínů a zkratek. Každý termín je popsán v krátkém a srozumitelném vysvětlení, které pomůže uživatelům lépe porozumět a orientovat se v této technicky náročné oblasti. Slovník je seřazen abecedně a zahrnuje široké spektrum pojmů od procesoru až po programy.
clonet computers

Ethernet

- Ethernet - Standard pro síťové připojení, který umožňuje přenos dat mezi počítači v síti. Ethernet může být provozován přes kabelové nebo bezdrátové připojení.

Externí pevný disk

- Externí pevný disk - Pevný disk, který je uložen v externím pouzdře a může být připojen k počítači pomocí USB, Thunderbolt nebo jiného rozhraní. Externí pevný disk poskytuje uživateli možnost snadno přenášet a zálohovat soubory a data.

Firebase

- platforma poskytující backendové služby pro mobilní aplikace, webové aplikace a hry.

Firewall

- Firewall je software nebo hardware, který chrání počítačovou síť před neoprávněným přístupem nebo útoky. Firewall funguje jako bariéra mezi počítačem a internetem a kontroluje, které typy dat mohou přijít do sítě a které mohou odejít.

Firmware

- Firmware - Programový kód, který je uložen na hardwarovém zařízení a řídí jeho činnost. Firmware se používá v různých zařízeních, jako jsou základní desky, pevné disky, tiskárny a další.

Flash paměť

- Flash paměť - Typ paměťového úložiště, které se používá k ukládání dat v počítačích a dalších zařízeních. Flash paměť může být použita jako interní úložiště v počítači nebo jako externí paměťové médium, jako jsou USB flash disky nebo paměťové karty.

Flutter

- open-source framework pro vývoj mobilních aplikací pro Android a iOS

Framework

- Je sada nástrojů, knihoven a pravidel, které usnadňují vývoj software a umožňují programátorům psát méně kódu. Frameworky mohou obsahovat funkce, jako jsou návrhové vzory, základní třídy a další.

FTP

- FTP (File Transfer Protocol) je protokol používaný pro přenos souborů mezi počítači na internetu. FTP umožňuje uživatelům nahrávat, stahovat a spravovat soubory na vzdálených serverech pomocí speciálního FTP klienta.

Git

- Je verzovací systém pro správu zdrojových kódů. Umožňuje programátorům pracovat na jednom projektu společně a udržovat historii změn kódu.
1 3 4 5 6 7 13
Přejít nahoru